Ly Thủy Tinh 8 Gốc Lùn – 305ml

Thể tích: 305ml/ly

Đường kính miệng: 8cm

Đường kính đáy: 6.5cm

Chiều cao: 9.5cm