Ly Cốc Thủy Tinh 130 Có Quai 320ml Cẩm Đạt – PCD10003

Dung tích: 320ml

Chiều cao: 11cm

Đường kính miệng: 7.5cm

Đường kính thân: 7cm

Đường kính đáy: 6cm