Hũ Đựng Yến Nắp Đóng 70ml

Mã sản phẩm: 

Quy cách đóng gói: 

Dung tích:        70ml

Khối lượng:      g