Vươn ra biển lớn

Năm 2012, với mục tiêu trở thành nhà sản xuất bao bì thủy tinh hàng đầu trong nước và tiến tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, Lãnh đạo Công ty đã quyết định đầu tư, đổi mới toàn bộ dây chuyền sản xuất sang công nghệ tự động sản lượng ước tính lên tới 55 tấn/ ngày.