Thành lập

Tháng 6/2005, Công ty được thành lập. Giai đoạn này, thủy tinh được sản xuất bằng phương pháp thủ công trên lò tự động. Sản phẩm của Công ty bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu của một số khách hàng lớn, nhỏ trong nước.