Cẩm Đạt Trở mình

Ngày 10/6/2012, Công ty đã đầu tư thêm 1200m2 nhà xưởng mới tại Lô E, CCN Hoàng Gia Long An, X. Mỹ Hạnh Nam, H. Đức Hòa, Long An. Với quy mô mới này, Công ty sẽ đạt được những bước tiến mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực sản xuất thủy tinh.